branddörrar asbestMiljöengagemang | Hellbergs
På Hellbergs har vi tillverkat branddörrar sen tidigt 50-tal och förr i tiden användes asbest som isoleringsmaterial pga dess goda brandskyddande egenskaper. Som bekant visade det sig senare att detta material hade en rad oönskade effekter på människokroppen.
Besök webbplatsen

 

Asbest – Umeå – umea.se
Asbest återfinns bland annat runt rör, i ventilationsanläggningar, i kakelfix och kakelfog, i golvmattor och golvplattor, i “svartlim” under mattor och plattor eller som rester under nya mattor då man avlägsnat äldre mattor och plattor, som tätningsband i värmepannor och i branddörrar.
Besök webbplatsen

 

Bli – Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet)
Asbest En dEL Av dIn vARdAg fAKtA/Asbest är ett samlingsnamn för flera naturliga mineraler. Bland annat finns vit, brun och blå asbest, där den vita är den som använts mest i Sverige. Brun asbest användes oftast vid sprutisolering. ordet asbest betyder oförstörbar.
Besök webbplatsen

 

Asbest – Malmö stad
Asbest återfinns bland annat runt rör, i ventilationsanläggningar, i kakelfix och kakelfog, i golvmattor och golvplattor, i “svartlim” under golvmattor och golvplattor eller som rester under nya mattor då man avlägsnat äldre mattor och plattor, som tätningsband i värmepannor, i branddörrar.
Besök webbplatsen

 

Asbest i pulverform? | Byggahus.se
Hej. Finns det någon som vet om det förekom branddörrar som var helt fylld med asbest i pulverform? Jag har hört om de som tillverkades med asbest i form av skivor runt låskistan, och de med någon typ av cement eller betongmaterial i pulverform, men ingen har kunnat svara på om det förekom helt fyllda dörrar med asbest i pulverform.
Besök webbplatsen

 

Asbest-sanering.se | Var finns asbest?
Asbest finns inte bara i de välbekanta eternitplattorna utan går att finna på flera olika ställen i hus byggda före 1977. Vanligast är att man hittar asbest och gör asbestsaneringar i hus byggda på 50-, 60- och 70-talet.
Besök webbplatsen

 

Om asbest – A4 Asbestsanering
Ordet ”Asbest” kommer från grekiskan och betyder ”outsläcklig” – och asbest är både eldtålig och beständig. På många sätt är asbest en bra produkt med många användningsområden. Asbest är också billigt att producera, samtidigt som den har flera positiva egenskaper, som att den är varaktig, elastisk, eldtålig och hållfast.
Besök webbplatsen

 

Säkerhetsdörrar, branddörrar, ståldörrar – Robust dörrar
Om oss Robusts dörrar är trygga dörrar . Robust Ståldörrar AB tillverkar dörrar. Trygga säkerhetsdörrar för lägenheter och stabila branddörrar för kontor, bostäder och industri.
Besök webbplatsen

 

Asbest dödar – igen | Dagens Arbete
Asbest finns inbyggt i branddörrar, stålkonstruktioner, rör, värmepannor, ventilationsanläggningar, golv, väggar, färger, plaster, fix och fog till kakel, i soprum, bakom elskåp, under fönsterbänkar. I fordonsindustrin användes asbest vid tillverkning av bromsar förr i tiden.
Besök webbplatsen

 

Miljömässig hanert ing av Bygg- och rivningsavfall
och bullerdämpning. Asbest återfinns bl.a. runt rör, i ventilationsanläggningar, i kakelfix och fog, i golv-mattor och golvplattor, i ”svartlim” under golvmat-tor och golvplattor, som tätningsband i värmepannor och i branddörrar. Asbest förekommer också som asbestcement, s.k. eternit. Eternit används som tak
Besök webbplatsen

 

Asbest – dold fara i många hus | SABO
Det finns fortfarande mycket asbest kvar i byggnader byggda före 1982. Trots att asbest är förbjudet avlider 100 personer per år av cancer som beror på asbest. Örebrobostäder har tagit ett samlat grepp på asbesthanteringen.
Besök webbplatsen

 

Dörr – Umeå – umea.se
Asbest är farligt avfall. Privatpersoner kan lämna upp till 5 kg asbestavfall på återvinningscentral. Avfallet ska vara förpackat när det lämnas i sluten container. Mängder över 5 kg lämnas till Dåva deponi och avfallsanläggning. Kontakta Vakin, 090-16 19 00 för mer information.
Besök webbplatsen

 

Kontrollera asbest vid badrumsrenovering – alltombostad.se
Fakta Asbest Fram till 1982, då asbest totalförbjöds i Sverige, har materialet använts för värmeisolering för rör och i olje- och andra värmepannor. Asbest har också kommit till användning som brandskydd i till exempel branddörrar och det har sprutats på stålbalkar för att öka värmetåligheten.
Besök webbplatsen

 

Materialförteckning – Fiberanalys
Branddörrar Kan vara isolerade med asbest eller asbesthaltig gur. Pluggar och ingjutningshylsor Pluggar för skruv och andra infästningar kan innehålla mycket hög halt av asbest. En mycket använd pluggmassa bestod till nästan 100 % av asbestfibrer.
Besök webbplatsen

 

DALOC Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120
Traditionella branddörrar som tex S60 har en smalare och enklare överfals jämfört med de moderna ståldörrarna i S30-, S40- och S50-serien. Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Besök webbplatsen

 

Farlig sanering av asbest på förskolor – Kommunalarbetaren
Asbest totalförbjöds i början på 1980-talet men finns kvar i gamla skolbyggnader, inbyggt i bland annat branddörrar, fog till kakel, rör och fasadplattor. Förra året rapporterades över 23 000 asbestrivningar till Arbetsmiljöverket.
Besök webbplatsen

 

”Vem står näst på tur?” | Dagens Arbete
Asbest finns inbyggt i branddörrar, stålkonstruktioner, rör, värmepannor, ventilationsanläggningar, golv, väggar, färger, plaster, fix och fog till kakel, i soprum, bakom elskåp, under fönsterbänkar. I fordonsindustrin användes asbest vid tillverkning av bromsar förr i tiden.
Besök webbplatsen

 

En kvarts miljon människor dör av asbest årligen | Dagens …
Farligt vid rivning. Asbest tål hög värme, skyddar mot brand och dämpar buller. Asbest finns inbyggt i branddörrar, stålkonstruktioner, rör, värmepannor …
Besök webbplatsen

 

Asbest orsakar fortfarande nya fall av cancer – byggtjanst.se
Asbest började användas på 1920-talet och sågs då som ett fantastiskt tekniskt material. Det skyddade mot värme, hade hög hållfasthet och var ljudisolerande.
Besök webbplatsen

 

Materialsortering – Om ventilation
skydd och bullerdämpning. Asbest återfinns bl.a. runt rör, i ventilationsan-läggningar, i kakelfix och -fog, i golv-mattor och -plattor, i ”svartlim” under golvmattor och –plattor eller som rester under nya mattor då man avlägsnat äldre mattor och plattor, som tätningsband i värmepannor, i branddörrar. Asbest
Besök webbplatsen