branddörrar reglerBrandkrav och regler för branddörrar i BBR kap 5 – daloc.se
Branddörrar och regler enligt BBR kap 5 En dörr är bra för många ändamål, men att skydda liv mot brand- och dödliga brandgaser är nog ändå en dörrs viktigaste uppgift.
Besök webbplatsen

 

Boverkets byggregler – BFS 2011:6 ändrad t.o.m. 2014:3
Regler om analytisk dimensionering finns i Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD. Regler om byggnaders bärförmåga vid brand finns i avdelning C, kap. 1.1.2 i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.
Besök webbplatsen

 

Info om brandklassning, ljudstandarder och …
Vi kan också erbjuda ståldörrar och trädörrar inom de flesta klassningar när det gäller brand, ljud och säkerhet. Alla våra branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar provas och certifieras enligt nu gällande regler och nya EN-standarder allt eftersom de införs.
Besök webbplatsen

 

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd
Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir
Besök webbplatsen

 

Brandsäkerhet i flerbostadshus – Msb.se
enligt fastslagna rutiner och regler, att instruk-tioner för exempelvis kontroll av brandskydds-installationer finns och följs samt att de boende informeras om brandskyddet. Det behövs också en tydlig ansvars- och uppgifts-fördelning för skötseln av byggnadens brand skyddsinstallationer. Denna fördelning bör också dokumenteras.
Besök webbplatsen

 

Branddörrar, brandregler och brandskydd – TEAM SAFETY SHOPEN
Dalocs branddörrar, ljudörrar och säkerhetsdörrar är godkända i brandklasserna EI30 och EI60 för trädörrar samt EI30, A60 och A120 för ståldörrar. Branddörr och brandklassning En branddörr bör vara typgodkänd.
Besök webbplatsen

 

Branddörrar – Abax
Branddörrar av aluminium tillverkas i olika brandklasser. System SFB 2050 och SFB 2060 används i brandklass E30 medan System SFB 2074 kan tillverkas i brandklass EI30, och EI60. Max höjd på väggparti är 3000 mm och på dörr 2300 mm. Branddörrar utan glas tillverkas vanligen av stål .
Besök webbplatsen

 

SBF 110:8 Regler för brandlarm / Brandskyddsföreningen
SBF 110:8 är en omarbetning av hela regelverket; SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning och delar av Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm 2015. Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.
Besök webbplatsen

 

Information om kablar och branddörrar – boverket.se
För att SS-EN 16034:2014 (branddörrar) ska kunna användas, krävs exempelvis en anpassning av standarden för dörrar (SS-EN 14351-1, som innehåller andra egenskaper än brandegenskaper). Om villkoren uppfylls, kommer samexistensperioden för standarden att gälla från 1 december 2015 till 1 december 2018.
Besök webbplatsen

 

Söderlås – Produkter – Nödutrymning
Branddörrar är inte bara till för att hindra brandens spridning. Deras viktigaste uppgift börjar redan innan det blir riktigt varmt. I det primära utrymningsskedet är nämligen branddörrar viktiga för att inte farliga rökgaser ska spridas.
Besök webbplatsen

 

Dörrar – PBL kunskapsbanken – Boverket
Dessutom finns det regler om att dörrar lätt ska kunna öppnas. PBL och PBF Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF.
Besök webbplatsen

 

DALOC Dörrguide – Guida dig fram till rätt dörr i …
Välj rätt branddörr, ljuddörr eller säkerhetsdörr med hjälp av vår sortimentsguide
Besök webbplatsen

 

Systematiskt brandskyddsarbete – Eskilstuna kommun
Att säkerställa ett fungerande brandskydd Genom att bedriva ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete får du återkommande kontroller på din anläggning och verksamhet. Det som kontrolleras kan exempelvis vara larm, branddörrar, utrymningsvägar, släckutrustning och utbildning av personal.
Besök webbplatsen

 

DALOC Dörrkatalog – Säkerhetsdörrar, branddörrar …
Säkra dörrar sedan 40-talet. Familjeföretaget Daloc tillverkar och säljer klassade dörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud, inbrott mm, och vi är idag Skandinaviens främsta tillverkare av branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar av stål och trä.
Besök webbplatsen

 

Daloc ljud- och branddörrar samt säkerhetsdörrar på lager
Daloc-dörrar på lager Våra dörrlager i Stockholm, Göteborg och Malmö samt våra lagerförande återförsäljare runt om i landet ger dig omedelbar tillgång till ett urval av våra dörrar.
Besök webbplatsen

 

Branddörr Dörrar – Jämför priser på PriceRunner
Branddörr i stål med extra stark brandskydd. Priset nedan avser en standarddörr i aluzink alternativ vit lack inklusive installation och bortforsling av den gamla dörren samt grovstädning, dock exklusive eventuella tillval.
Besök webbplatsen

 

Boverkets författningssamling
kan öppnas med verktyg, nyckel eller liknande) eller för branddörrar, – EW integritet och begränsad strålning. Beteckningarna åtföljs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. Klasserna kan kombineras med tilläggsbeteckningarna – M mekanisk påverkan, – Sa eller S200 brandgastäthet för dörrar,
Besök webbplatsen

 

Ståldörrar från Daloc
Daloc ståldörrar tillverkas som branddörrar, säkerhetsdörrar och ljuddörrar i många modeller och utföranden.
Besök webbplatsen

 

Brandgastäthet och brandgastäta dörrar Sa och S200 (Sm …
Då är alla regler och gällande standarder uppfyllda från början. Vad är S a och S 200? Reglerna i BBR utgår från brandgastäthetsklasserna S a och S 200 (tidigare S m) enligt SS-EN 13501-2. Båda klasserna föreskrivs för att rädda liv. Var dörren ska monteras är avgörande för vilken klass du ska välja.
Besök webbplatsen

 

Nya harmoniserade standarder som gäller från juli 2015 …
Du är här: PBL kunskapsbanken / Regler om byggande / Byggprodukter / Att sälja byggprodukter / CE-märkning / Nyheter om standarder med mera / Nya harmoniserade standarder – juli 2015 Nya harmoniserade standarder som gäller från juli 2015
Besök webbplatsen