byta färg på fönster bygglovBygglov – behövs det? – viivilla.se
Däremot behöver du inget bygglov för en enstaka båt eller husvagn som ställs upp på tomten under vintersäsongen. Däremot bör du tala med byggnadsnämnden om förvaringen är av mer permanent karaktär. Du behöver också tillstånd för att: Byta till större fönster, eller sätta in fönster där det inte funnits fönster förut.
Besök webbplatsen

 

Bygglov – behövs det vid ett fönsterbyte? | Fönsterbyte.se
Bygglov för att byta fönster får du hos din kommun. Hör gärna med folk i ditt område om deras egna erfarenheter av bygglov i din kommun, det kan vara guld värt när du själv går in i processen. Kolla med dina hantverkare så att de är med på vad som gäller och vad bygglovet tillåter. Detta är förhoppningsvis inget problem …
Besök webbplatsen

 

När du behöver bygglov – Boverket
byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg; byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä; byta material på taket, till exempel från tegel till plåt. För en- och tvåbostadshus finns undantag, som du kan läsa om på sidan Att bygga utan bygglov.
Besök webbplatsen

 

Allt om bygglov | Byggahus.se – På konsumentens sida
Inom detaljplanerat område krävs även bygglov för att: 7. Byta färg, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial på en byggnad samt göra förändringar av byggnader som väsentligt påverkar dess yttre utseende såsom byte av fönster eller att bygga en takkupa. 8. Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.
Besök webbplatsen

 

Fasadändring – stockholm.se
Information om bygglov Så här söker du bygglov. Bygglov behövs för att: ändra en byggnads färg; ändra fasadmaterial eller taktäckningsmaterial; ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga, till exempel genom att ta bort/ändra indelning, storlek, placering, materialbyte, hängning (ändra från sidohängda till vippfönster).
Besök webbplatsen

 

Bygglovsbefriad ändring av en byggnads yttre utseende …
Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan. Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att: ändra en byggnads färg, byta fasadbeklädnad, byta taktäckningsmaterial, eller
Besök webbplatsen

 

När du inte behöver bygglov – Boverket
Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.
Besök webbplatsen

 

Ny färg kräver bygglov | SvD
Boverkets råd är att den som planerar att byta fasadkulör först ringer kommunens stadsbyggnadskontor för att fråga om råd. Med tjänstemännen kan man diskutera huruvida den nya färgen kan vara bygglovspliktig, och möjligheterna att i så fall beviljas bygglov.
Besök webbplatsen

 

Bygglov för att byta färg på fönster och gavlar? | Byggahus.se
Ofta behöver man inte det, men ibland kan detaljplanen reglera även saker som färgsättning av fasaden. Kontrollera alltså med ditt stadsbyggnadskontor om ni har särkilda regler för färgning av fasader i området där du bor.
Besök webbplatsen

 

Målartips: Byt färg på fönstren > Byggmentor.se
De allra flesta klarar av att byta färg på fönster själv. Det är dock viktigt att du har koll på momenten som krävs och att du har tålamod eftersom du kanske måste måla i omgångar om inte vädret ger dig tid att hinna klart på en gång.
Besök webbplatsen

 

Bygglov för att byta fönster….? – Byggahus.se – På …
Du behöver nog bygglov både för att slå igen ett fönster och ändra form på ett fönster. Nu tror jag att det beror lite på om det är i detaljplanerat område eller ej.
Besök webbplatsen

 

Får man byta färg på huset? | Byggahus.se
Plexi, från och med den 1 Januari 2008 så får man lov att byta färg utan att ha bygglov. Förhörde mig med kommunnen förra sommaren vad det tar i tid få bygglov för måla om fönsterna. Och fick då tillsvar att vänta till nästa år..då det inte krävs bygglov.
Besök webbplatsen

 

Bygglov för att renovera fasad? – Byggahus.se – På …
För att renovera fasaden med exakt samma panel och färg kräver inte något bygglov. Inte heller ett fönster byte till exakt samma fönster i samma material och färg. Note: Sök lite på Boverkets hemsida så hittar uppgiften om att du inte behöver bygglov för att renovera fasaden till samma utseende som den redan har.
Besök webbplatsen

 

När behövs bygglov? – alltombostad.se
När du vill byta tak eller färg på fasaden behövs inte bygglov, såvida det inte ändrar byggnadens karaktär västenligt. Det samma gäller även fristående uthus, garage och mindre komplementbyggnader tillhörande en- eller tvåbostadshuset. 3.
Besök webbplatsen

 

Byta fönster utan bygglov | Byggahus.se
Det beror helt på var ditt hus ligger och vilka planbestämmelser som gäller just där. I vissa områden får man göra omfattande förändringar, som att bygga till 30% av ytan, utan bygglov. I andra får du inte byta färg.
Besök webbplatsen

 

Byta takpapp och även takpanner(annan färg), krävs det …
Det skilja från kommun till kommun. För ca 25 år sen behövde vi bygglov inom Malmö för att ändra färg på fasaden från mörkbrun till sandfärgat. Enklast är att maila bygglovkontoret och fråga. Lita inte på telefonsvar.
Besök webbplatsen

 

Ystads Kommun – Fasadändring
Bygglovsbefriade fasadändringar på en- och tvåbostadshus får inte strida mot detaljplan. Inom område med detaljplan kan, precis som tidigare, byte av färg, fasad- och taktäckningsmaterial göras utan bygglov på en- och tvåbostadshus om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
Besök webbplatsen

 

Söka bygglov? Vad vill du göra? | Helsingborg.se
Om du bor inom ett detaljplanerat område behöver du bygglov om du vill byta tak på ett sätt som innebär en väsentlig ändring av fasaden, till exempel om du vill byta kulör eller material på ditt tak. Kontakta oss om du är osäker. Undantag:
Besök webbplatsen

 

När krävs det bygglov? – Byggahus.se – På konsumentens sida
Har hört lite skumma saker om bygglov. Så nu vill jag få rätsida på allt! Till vad krävs det bygglov? Byta ytterdörr? Byta fönster? Byta/bygga igen garageport?
Besök webbplatsen

 

Ytterdörr -> “altandörr”, behövs bygglov/bygganmälan …
Att bara byta dörr borde sortera in som underhåll. Om ni däremot vill ta upp en ny öppning i fasaden så är det bygglov.
Besök webbplatsen